Фото-манипулации од природни пејзажи на Victoria Siemer

Графичката дизајнерка Victoria Siemer од Бруклин, ја истражува идејата за прекршени пејзажи преку фото-манипулации и колажи. Siemer ги користи природните геометриски форми како огледала. Таа вели дека голем дел од нејзината работа е водена од идејата за емоционална фрагментација, тема што ја истражува уште во времето кога студирала.

Во продолжение, дел од нејзините пејзажи.