ФООМ со поддршка за заштита на работничките права на нископлатените и неформалните работници во време на здравствената криза

Фондацијата Отворено општество – Македонија обезбеди 255.000 долари поддршка за локалните ромски организации, организациите кои обезбедуваат бесплатна правна помош и организациите за заштита на човековите права, преку Заедничкиот фонд за брз одговор на КОВИД-19 на Фондациите Отворено општество.

Како што соопштија од Фондацијата, со оваа поддршка треба да се обезбеди ефикасна и навремена помош за голем број нископлатени и неформални работници, од кои најголем дел се жени, Роми и самохрани родители, за да добијат пристап до државните мерки за помош, неопходни за исполнување на основните животни потреби, и ќе се обезбеди заштитата на нивните работнички права.

„Справувањето со економските и социјалните последици предизвикани од здравствената криза ќе биде многу тешко и неизвесно во периодот што следува. Во изминатиов период проследивме сериозни прекршувања на работничките права и се соочивме со ситуација во која работниците ангажирани во неформалната економија останаа без приходи, се борат да преживеат и имаат многу тешкотии во остварувањето на правата што им следуваат со дел од владините антикризни мерки“, велат од ФООМ.

Притоа, локалните ромски организации и организациите кои обезбедуваат бесплатна правна помош и
заштита на човековите права ќе обезбедат поддршка во вид на итна административна и параправна помош за остварување на владините мерки за помош; бесплатна правна помош за проширување на обемот на корисниците и давање помош на работниците од формалната и неформалната економија кои ги загубиле работните места; правна помош и судско застапување во случај на повреда на работничките, социјалните и
други права, и заедничко застапување пред институциите за брзо, ефикасно и еднакво обезбедување на
кризните мерки и почитување на работничките права.