Европскиот и Националниот младински совет ги осудуваат нападите врз пратениците

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Европскиот младински форум и Националниот младински форум на Македонија ги осудуваат брутални напади врз пратениците и степенот на насилство кој беше употребен од протестантите:

  „Загрижувачки е тоа што помеѓу протестантите беа и млади луѓе кои го избрале насилството како начин за изразување на незадоволството. Тоа исто така претставува и директна повреда на демократските и европски вредности.

  Вчерашното насилство беше насочено кон сите групи во општеството, вклучувајќи ги и младите. Македонските граѓани, особено младите, треба да ги застапуваат и изразуваат слободно своите мислења, се додека истите се засновани врз ненасилни и демократски принципи.

  Ние ја поддржуваме слободата на здружување и слободата на говорот и бараме да се воздржат од секаков повик за насилство и говор на омраза. Говорот на омраза и тензиите достигнуваат невидени размери и во однос на тоа, младите како најранлива група се наоѓаат во многу тешка ситуација.

  Политичката криза која се уште трае и нејзините чести насилни ескалации создаваат опасна средина каде младите и младинските организации земаат активно учество во општеството.

  Со цел да се избегнат идни тензии и одржување на благосостојбата на младите луѓе, ги повикуваме сите политичари итно да најдат решенија кои ќе ги одблокираат демократските процеси и создадат услови за правилен и неопходен развој на младите луѓе“.

 • Forumi Rinor Europian dhe Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dënojnë sulmin brutal ndaj deputetëve të parlamentit si dhe nivelin e dhunës së përdorur nga ana e protestuesve:

  „Gjithashtu shqetësuese është edhe  prezenca e të rinjve në mesin e protestuesve, të cilët zgjodhën dhunën si mënyrë për të shprehur pakënaqësinë e tyre, që paraqet shkelje të drejtëpërdrejt të vlerave demokratike dhe Europiane.

  Dhuna e djeshme përfshinë të gjitha grupet që janë pjesë e një shoqërie, duke përfshirë këtu  edhe të rinjtë.

  Qytetarët e Maqedonisë dhe veçanërisht të rinjtë, duhet të angazhohen dhe shprehin mendimet e tyre  lirshëm, për aq kohë sa bazohen në principet demokratike dhe jo të dhunshme. Ne mbështesim lirinë e tyre të mbledhjes dhe lirinë e shprehjes , dhe kërkojmë që ata të përmbahen nga çdo thirrje për dhunë ose gjuhë të urrejtjes.

  Gjuha e urrejtjes dhe tensionet janë duke arritur në një nivel të paprecedent, ku të rinjtë si grupi më i cenueshëm janë në një situatë  të  vështirë.

  Kriza politike e vazhdueshme dhe eskalimet e shpeshta të dhunës krijojnë një mjedis negativ për të rinjtë dhe organizatat rinore që të angazhohen në mënyrë aktive në shoqëri.

  Për të shmangur tensionet e mëtejshme dhe mirëqenien e të rinjve, ne i bëjmë thirrje të gjithë politikanëve që urgjentisht të gjejnë zgjidhje për  të zhbllokuar proceset demokratike dhe kushtet paqësore për zhvillimin e duhur dhe të nevojshëm të të rinjve“.