Европската унија објави конкурс за најдобар млад преведувач „Вавилон“

Делегацијата на Европската Унија, во соработка со Здружението на преведувачи ЗПРМ објави Конкурс за најдобар млад преведувач „Вавилон“.

Европската унија објави конкурс за најдобар млад преведувач „Вавилон“

Целта на Конкурсот за најдобар млад преведувач е да ги поттикне и да ги поддржи младите преведувачи, како и да поттикне врвен квалитет при преведувањето литературни дела од европските јазици на јазиците што се зборуваат во земјава.

Натпреварот е отворен за млади преведувачи, не постари од 26 години, и сите апликации треба да бидат со преводи (или извадоци) од литературни дела објавени на било кој од 24-те официјални јазици на Европската Унија.

Помеѓу наградите ќе се најде и парична награда од 500 евра, годишно членство во Здружението на преведувачи МАТА и публикација на преводот во магазинот „Културен живот“.

Повеќе информации за критериумите во конкурсот на следниот линк.