ЕП изгласа четири мерки кои промовираат поголемо рециклирање на отпадот

Европскиот парламент вчера изгласа четири мерки со кои Европската Унија ќе треба да го рециклира поголемиот дел од својот отпад до 2030 година.

Нацрт-директивите опфаќаат целосен третман на отпад, управување со пакување на отпад, употреба на депонии за депонирање на отпад, отпадоци од храна, статистички податоци за отпад и голем број на други мерки. Директивите на ЕУ се закони со кои се поставуваат минималните стандарди што земјите на ЕУ мора да ги исполнат.

„Формално, ние сме за изменување и дополнување на четири директиви кои се однесуваат на отпадот, но всушност зад ова е многу поголем предизвик за обид за надминување на кризата на нашиот модел на развој”, вели Симона Бонафе, италијански централно-левичарската пратеник, одговорна за подготовка на позицијата на Европскиот парламент за пакетот за отпад.

„Нашиот модел на развој е потврда за неговите ограничувања; тој е скап, тој  не е ефикасен и се базира на исфрлање на отпадните материјали, ситуација која може да се реши, со помош на транзиција на кружна економија “, рече Бонафе.

Според кружната економија, повеќето отпад ќе биде пренаменет, рециклиран или преработен за употреба како секундарни суровини, намалување на потребата за производство или увоз на суровини.

Пратениците на Европскиот парламент поддржаа цел со која домаќинствата и компаниите се обврзуваат да рециклираат 70 отсто од својот отпад до 2030 година. Во моментов, земјите од ЕУ во просек рециклираат 44 отсто од отпадот, иако просечната бројка крие големи разлики, од 64 проценти во Германија, на 10 проценти во Словачка.

Пратениците, исто така, гласаа за целта да се рециклираат 80 проценти од отпадот при пакување, необврзувачка цел што би ги преполовила отпадоците од пакување на храна и ограничување на депонирањето на 5 проценти од создадениот отпад. Сите треба да се постигнат до 2030 година.

За директивите да се финализираат, Парламентот и Советот на Европската унија, кој ги претставува земјите на ЕУ, мора да се согласат. Советот сè уште не се согласи за својата внатрешна позиција, што ќе биде основа за преговори со Парламентот.

Директивите за отпад се појдовна точка „за решавање на катастрофалното ниво на пластика во нашата средина”, вели Клер Мудис, британски централно-левичарски член на Европскиот парламент.