Едукативен час во скопската зоолошка градина за значењето на дивиот свет

Во понеделник (22 април) ќе се одржат повеќе активности во Зоолошката градина во Скопје со кои ќе се одбележи Денот на планетата Земја.

Во 10:15 часот, ќе има краток екочас во Едукативниот центар на зоолошката на тема „Вредноста на дивите видови“, што ќе го одржат претставници од Министерството.

„Одржувањето на екочасот е во контект на основната порака на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (UNFCCC), според која едукацијата за влијанието на климатските промени, преземањето акција и заедничкото дејствување за заштита на биодиверзитетот, како и одржливиот развој, го подобруваат здравјето и благосостојбата на целата заедница“, се наведува во соопштението.

Во рамки на активностите предвидено е и хортикултурно уредување на катче од Зоолошката градина со садење садници од страна на ученици од скопската гимназија „Орце Николов“ и штитеници од Центарот за лица со интелектуална попреченост „Порака“.

Настанот е подржан од ЈП „Паркови и зеленило – Флораком“, Зоолошката градина од Скопје и од организацијата Cities for Forests, која на глобално ниво дејствува на подигање на свеста за значењето на шумите.

Тема на овогодишното меѓународно одбележување на Денот на планетата Земја е „Заштитете ги нашите видови“ (Protect Our Species) и има за цел да едуцира и да ја подигне свеста за брзото намалување на популацијата на растенија и диви животни предизвикано од човечки активности.