Друштвото на писателите на Македонија бара преиспитување на лектирите за учениците

Друштвото на писателите на Македонија (ДПМ) известува дека на редовното годишно собрание, на 22 јуни, ќе покрене иницијатива за преиспитување на содржините на лектирата за основно и средно образование.

Од ДПМ оценуваат дека содржините на лектирата што им се нуди на учениците во голем дел е застоена и не кореспондира со вистинските вредности во делот на класичната литература, но и со новите трендови во домашната и светската книжевност.

„ДПМ ќе побара од Министерството за култура и од Министерството за образование и наука да ги употребат своите механизми, со учество на независни експерти од областа на книжевната наука и образованието, за прочистување на лектирата според естетските параметри и реалните очекувања од современиот образовен систем, како и ослободување на изборот на авторите и делата од било какви идеолошки и други нелитерарни мотиви. Ваквата иницијатива, во која Друштвото на писателите е подготвено да партиципира во сите фази од нејзиното реализирање, ќе придонесе за афирмација и доближување на вистинските вредности на литература што се создава на македонски јазик и на јазиците на националностите до младите читатели, во контекстот на книжевните вредности што доаѓаат од светот, а тоа ќе го подигне нивото на образованието во областа на уметноста на пишаниот збор“, се наведува во соопштението.