Доделени стипендии на најдобрите студенти на ФЕИТ

Осум студенти од Факултетот за електротехника и информациски технологии добија стипендија од енергетските компании АД ЕЛЕМ, АД МЕПСО и ЕВН Македонија.

Компаниите нудат подршка при едуцирање на квалитетни кадри со доделување годишни стипендии, за кои месечен износ е 6.1000 денари.

За деканот на ФЕИТ, професор д-р Димитар Ташковски, македонското стопанство се повеќе бара електроинженери како кадар.

„Стопанството уште повеќе бара инженери. Постојано сме сведоци на фактот дка многу наши студенти, уште во школски клупи, почнуваат со работи за домашни или странски компании. Тоа само ја потврдува нашата верба во квалитетот кој го нудиме на студентите и на бизнис заедницата. Затоа, ФЕИТ продолжува во иста насока и со исто темпо да образува квалитетен кадар кој уште од студентски клупи ќе се вклучи во процесот на производство и дистрибуција на енергија“, вели професор Ташковски.

,,АД Електрани на Македонија, како општествено одговорна компанија, сака да вложува во младите луѓе, сака да помогне во продуцирањето кадар, особено од областа на електротехниката и информациските технологии, како и од други области кои се барани во стопанството и на кои во иднина уште повеќе ќе почива индустријата и целата економија. Бројот на млади луѓе во образовниот процес кои ги помагаме е навистина значителен и ние како компанија и како раководство сме горди на тоа и среќни што можеме да дадеме наш придонес”, вели Иван Трпески, директор за развој и инвестиции на АД Електрани на Македонија.

Исто така, Сашо Василевски, претседател на Управниот одбор и генерален директор на МЕПСО, потенцира дека и оваа компанија е општествено одговорна.

„МЕПСО е општествено одговорна државна компанија. Нашата декларирана заложба за научен прогрес, честопати, нé наведува на активности да помагаме иницијативи од стратешко значење, индивидуалци чии образовни квалификации најавуваат прогресивна иднина. Кај раководството на нашата компанија постои апсолутен консензус и желба да се помогне. И помагаме. Kомплетно го либерализиравме приодот кон оваа, се надеваме двострана и пред сé, искрена академска активност да стимулираме студенти на ФЕИТ во својот интелектуален развој да го подигнат прагот на личните можности, во индексите да впишуваат уште повисоки квалификации и оценки, после студиите да се стават на располагање на државата и да станат дел од нејзиниот енергетски стручен потенцијал. За таквите, успешните, вратите на МЕПСО ќе бидат отворени секогаш“, изјави Василевски.

Членот на Управниот одбор на ЕВН Македонија, Сашо Стојкоски во своето обраќање пред студентите, ја потенцираше традицијата на доделување стипендии на ФЕИТ.

„ЕВН Македонија, традициoнално, доделува стипендии за најуспешните на ФЕИТ. Доделивме околу 40 стипендии, половина од стипендистите се веќе наши колеги, работат, напредуваат, се развиваат во професионалци подготвени да се носат со сите предизвици во работата. Некои од нив веќе работат на позиции каде што имаат можност да одлучуваат за многу процеси во компанијата. Европското искуство и иновативноста се карактеристики на ЕВН, но она што дополнително ќе ја зголеми нашата вредност се младите образовани и стручни кадри. Тие се новата енергија за подобра иднина. Затоа, вратите на ЕВН се отворени за младите со нови идеи и енергија“, рече Стојкоски.