Дискусија за „Скопје 2014“

Во организација на Фондацијата Фридрих Еберт-Скопје и Институтот за општестви и хуманистички науки– Скопје ќе се одржи дискусија за спроведена од страна на ИОХН-С , а кој се однесува на „Проектот Скопје 2014 и неговите ефекти врз наративите за идентитетот“.

Настанот е закажан во понеделник (3 јуни) во хотелот Александар Палас со почеток во 12 часот.

Дискусија за „Скопје 2014“

Како работни јазици за време на дискусијата ќе се користат македонски и англиски.