Дискусија: Реформите во медиумската сфера мора да продолжат сеопфатно

Некои одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не донесуваат квалитет, а во некои случаи и ги враќаат работите назад, додека значителен број работи се испуштени од овој закон што се битни за медиумските реформи, беше нагласено на вчерашната експертска дискусија за нацрт-документот за идните интервенции во медиумското законодавство, подготвен од Центарот за развој на медиумите.

Според документот, еден од главните недостатоци на Предлог-законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е сега на амандманска расправа, во тоа што, освен што се фокусира на промената на составот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизелни медиумски услуги и на Програмскиот совет на МРТ, како и на обидот за обезбедување на финансиска независност и стабилност на јавниот радиодифузен сервис, површно допира некои други точки, кои се битни за идниот развој.

Како што кажаа поголемиот дел од дискутантите, сериозно треба да се размислува за измени на законските одредби за медиумска концентрација и да се воведат одредени полиберални одредби, кои би спречиле злоупотреби на влијанието, но сепак би овозможиле подобри бизнис услови за медиумските сопственици во не многу поволни услови. Како посебно корисна мерка за спречување преголемо влијание од некои медиумски могули беше посочена и мерката која функционира во некои земји – во медиумите да се спроведува акционерски принцип за да се оневозможи концентрирање на внијанието.

Како што кажаа медиумските експерти, некои одредби од предлог-законот се можеби важни сега, но во иднина, посебно со сè помалото емитување на радиодифузерите преку етер, а сè повеќе преку кабелските мрежи или преку интернет, за 2-3 години ќе ја загубат важност.

 

Мета