„Disarm“ – пушки и пиштоли претворени во музички инструменти

„Disarm“ - пушки и пиштоли претворени во музички инструменти

Уметникот Pedro Reyes собира старо оружје кое мексиканската војска го запленила од картелите и го претвора во музички инструменти. Овој единствен концепт, според авторот, има цел „да ги претвори негативните инстинкти во позитивни“. Дел од овие инструменти есеноска беа изложени и во галеријата Lisson во Лондон.

„Disarm“ - пушки и пиштоли претворени во музички инструменти

„Disarm“ - пушки и пиштоли претворени во музички инструменти

 

Еве и како звучат овие несекојдневни инструменти: