Децата и нивните играчки

Италијанскиот фотограф Габриеле Галимберти направил серија фотографии на деца од разни делови на светот и нивните играчки. Вели дека некогаш убедувањето и подготвувањето за фотографирање траело кратко, а некогаш и по неколку часови. Меѓу другото, дошол и до заклучок дека децата во посиромашните земји се помалку посесивни во однос на оние од богатите, пренесува Радио Слободна Европа.

Повеќе фотографии може да погледнете на следниот линк.