Денот на Ромите во Медиа Арт клубот на Ромаверзитас

По повод Меѓународниот ден на Ромите 8 април,  членовите на Медиа Арт клубот на Ромаверзитас повикаа на меѓусебно разбирање и прифаќање на сите луѓе во општеството, независно од нивната боја на кожа, националност, политичка или социјална припадност. Со цел рушење на предрасудите, младите креатици изработија интерактивен ѕид со кој ја пренесоа пораката „НАДВОРЕШНОСТА НЕ Е ОГЛЕДАЛО НА ВНАТРЕШНОСТА“. На овој начин младите укажуваат на фактот дека сите ние сме само обични луѓе од крв, месо и коски, различни, а сепак исти.

Денот на Ромите во Медиа Арт клубот на Ромаверзитас

Денот на Ромите во Медиа Арт клубот на Ромаверзитас

IMG_7199

IMG_7194

Фотографија: Бисера Ловачева и Славе Трајковски