„Ден за ден, рака за рака“ – краток филм за луѓето со ретки болести

Краткиот филм „Ден за ден, рака за рака“ е посветен на луѓето кои живеат со некоја од шестте илјади регистрирани ретки болести, но, и на негувателите, на организациите на пациенти, на здравствените работници, на едукаторите, на целокупната јавност. Последниот ден од феваруари се одбележува како Меѓународен ден на ретките болести.