David Mesguich: геометриски скулптури за јавен простор

David Mesguich: геометриски скулптури за јавен простор

Уметникот David Mesguich создава специфични геометриски скулптури (бисти) кои ги поставува на јавни локации низ Белгија и Франција, бришејќи ја линијата меѓу фината и уличната уметност. Проектот носи име „Pressure 1.0“, а авторот не ги продава скулптурите, туку ги донира на градовите каде тие се поставени.

Погледнете како Mesguich ги создава своите дела:

David Mesguich: геометриски скулптури за јавен простор

David Mesguich: геометриски скулптури за јавен простор

David Mesguich: геометриски скулптури за јавен простор

Извор