„Да ти нацртам“: Право на вода

Водата е човеково право и според декларацијата на Обединетите нации, секој има право до чиста и здрава вода за пиење. Но дали е така и колку е важно да се следи работата на оние што ги креираат политиките за водите, во видеото на „Да ти нацртам“.