Црвен Крст Ќоше С04Е12

Најново издание на Црвен Крст Ќоше преслушај го на следниот подкаст: