Црвен Крст Ќоше С04Е11

Во ова издание на Црвен Крст Ќоше зборуваме за активностите на Црвен Крст Чаир.