Црвен Крст Ќоше С04Е09 – 31.03.2016

Во ова издание на Црвен Крст Ќоше, зборуваме за активностите на Црвен Крст – Центар.