Црвен Крст Ќоше С04Е08

Во ова издание на Црвен Крст Ќоше, зборуваме за активностите во Црвен Крст Гази Баба.