Црвен Крст Ќоше С04Е07 – 18.02.2016

Презентација на активностите на младите во Црвен крст на град Скопје. Во наредните недели ќе имаме можност да ги претсавиме сите клубови кои функционират на тертиторија на град Скопје.