Црвен Крст Ќоше С03Е010 18.06.2015

Crven Krst Kjose – S03E10 by Radio Mof on Mixcloud

Во ова издание на Црвен Крст Ќоше зборуваме за мобилните тимови на терен и поддршка за мигрантите и промоција на активностите на клубот на младите на Кисела Вода.