Човек на жители од село Сопиште им наплаќал одложување отпад на нелегална депонија, објави ДИЖС

Државен инспекторат за животна средина (ДИЖС) информира дека по претставка на граѓанин, заедно со градежен инспектор и полицаец, извршиле вонреден надзор на локација за отпад во селото Сопиште, покрај регионалниот пат број 1 за село Брезница.

„Притоа на нелегалното одлагалиште беше затекнат багеристот Д. Ѓ како врши рамнење на одложен отпад со багер со регистарски таблички SK 7709 AD, кој е ангажиран од одговорното физичко лице Младен Момировски. На одлагалиштето се заткнати разни видови на отпад: градежен шут, растителни остатоци, пластични одводни цевки, бетонски плочки, делови од намештај, дрвени палети, стари градежни цигли и други видови комунален отпад“, соопштува ДИЖС.

Одлагалиштето, како што велат од Инспекторатот, е со вкупна површина од 5.140 квадрати, од кои 2.425 квадрати се во сопственост на одговорното лице, а остатокот е во државна сопственост.

„Одлагалиштето од страните кон соседните куќи е оградено со жичана ограда, а влезот од страната на регионалниот пат се затвора со врата од метална конструкција и жичана мрежа. Со нелегалното одлагалиште стопанисува одговорното физичко лице Младен Момировски кој на жителите на селото Сопиште им наплаќа за одложениот отпад, а за одлагалиштето на отпадот не поседува дозвола издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). Со организирањето и со стопанисувањето на нелегалното одлагалиште на разни видови на отпад одговорното физичко лице Младен Момировски врши загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето, нагрдување на објектите и просторот во урбаните зони, согласно членот 37 став (1) точка 1) и точка 6) и чл. 75 од Законот за управување со отпад“, се вели во соопштението на Инспекторатот.

Од таму посочуваат дека е изготвено Решение, како акт во инспекциска постапка со кое се забранува на физичкото лице секакво дејствие.

„Изготвен е и Записник за порамнување, за сторен прекршок со кој ќе следи прекршочна санкција-глоба“, нагласуваат од Инспекторатот.

Фото: ДИЖС