Читање поезиjа од Игор Исаковски

Вечерва (понеделник), со почеток во 20 часот, во Концепт 37, по повод роденденот на Игор Исаковски, Културната установа „Блесок” организира читанье на неговата поезиjа.

Ќе читаат поетите Елизабета Баковска, Славица Диневска, Бильана Jордановска, Jовица Ивановски, Цабир Дерала, Тихомир Jанчовски, Владимир Мартиновски и Гоко Здравески.

Паричните средства од продадените книги, „Блесок“ ќе ги донира на Здружението на еднородителски семеjства „Една може”.