Четири стипендии за додипломски или постдипломски студии во Индија

Четири стипендии за додипломски или постдипломски студии од различни области на Пенџаб Колеџот за техничко образование во Индија, ќе бидат доделени на македонски студенти за академската 2014/2015 година, соопштуваат од министерството за образование и наука.

Четири стипендии за додипломски или постдипломски студии во Индија

Стипендиите ги доделува групата на институти од Пенџаб Колеџот за техничко образование (Punjab College of Technical Education) од Индија, за следните програми за додипломски студии: редовни студии за авијатика, туризам и угостителство; студии за бизнис администрација; студии за компјутерски апликации; студии за трговија; студии за биотехнологија, редовни студии за туризам и угостителство; студии за фармација, како и за следните програми за постдипломски студии: информациска технологија; компјутерски апликации; менаџмент; бизнис администрација; или суперспецијализација по меѓународен бизнис.

Понудените четири стипендии ја покриваат целосната школарина за студирање, со тоа што на еден од избраните стипендисти целосно ќе му бидат покриени и трошоците за сместување и исхрана, на еден ќе му бидат покриени 75% од овие трошоци, а останатите две стипендии покриваат 50% од трошоците за сместување и исхрана.

Краен рок за пријавување на кандидатите e 1.6.2014 година.

Подетални информации за условите, критериумите и формуларите за аплицирање може да се добијат на страната на Пенџаб Колеџот за техничко образование www.pcte.edu.in, или на порталот за стипендии: www.stipendii.mon.gov.mk .