Биди Зелен С05Е05 – ЕУ недела за намалување на отпад, Go Clean

Bidi Zelen S03E05 by Radio Mof on Mixcloud

Во оваа епизода на Биди Зелен разговараме за европската неделата за намалување на отпад, за завршната церемонија на Go Clean, работната група ФРУС ЈЕА, Фриз треш моб и како Шведска управува со отпадот.