Бесплатно онлајн предавање – Маркетинг концепти за генерациите X, Y, Z

Бреинстер организира бесплатно онлајн предавање „Маркетинг концепти за генерациите X, Y, Z“, утре од 18:00 до 20:00 часот. Мултигенерацискиот маркетинг е најголемиот предизвик и најточниот одговор на прашањето: Колку е важен современиот маркетинг денес и во блиска иднина?

„Научи да размислуваш стратешки и да креираш маркетинг кампањи кои се фокусирани на социо-психолошкиот и демографскиот профил на таргетираната публика. Таргетирањето на публика од различни генерации (Baby Boomers, X, Y и Z) е алармантно најсилен предизвик и токму меѓугенерациската разлика е детерминирaчки фактор во обликувањето на содржината, дизајнот, изборот на медиуми и целосниот концепт и пристап“, стои во најавата за предавањето.

Предавањето го води Љупка Наумовска, CEO на „Honeybiz“, маркетинг консултант и инструктор за маркетинг во Бреинстер. Сите заинтересирани треба да се регистрираат на овој линк, а за да го слушаат предавањето им е потребен лаптоп, интеренет пристап и желба за работа на комуникации и маркетинг.