Бесплатни онлајн-курсеви за студенти по книжевност

Бесплатни онлајн-курсеви од областа на книжевноста за сите заинтересирани студенти и постдипломци. Еве линкови до курсевите, од кои дел се достапни во аудио, а дел и во видео-формат.

Бесплатни онлајн-курсеви за студенти по книжевност

„Американска книжевност 1“ (Видео 1)

„Американски извадоци“ (Видео 1)

„Британска и американска поезија: 1900 до денес“ (Аудио 1)

„’Дон Кихот’ на Сервантес“ (Видео 1)

„Современа книжевност“ (Видео 1)

„Креативно читање“ (Аудио 1)

„Креативно пишување“ (Аудио 1)

„Истражувања за културата“ (Видео 1)

„Данте во превод“ (Видео 1)

„Дарвин и дизајнот“ (Видео 1)

„Д. Х. Лоренс“ (Видео и Аудио 1)

„Егзистенцијализмот во книжевноста и филмот“ (Аудио 1Аудио 2)

„Поезија со многу зборови“ (Аудио 1)

„Бајки и фантазија“ (Видео и аудио 1)

„Од боговите и назад“ (Аудио 1)

„Џорџ Елиот“ (Аудио 1)

„Хемингвеј, Фицџералд, Фокнер“ (Видео 1Аудио 1Материјали)

„Холокаустот во филмот и книжевноста“ (Видео 1)

„Вовед во книжевноста и околината“ (Видео 1Видео 2)

„Вовед во јапонската книжевност и култура“ (Аудио 1)

„Вовед во теорија на книжевноста“ (Видео 1Аудио 1Видео 2Материјали)

„Вовед во светската книжевност“ (Видео 1)

„Џек Керуак“ (Аудио 1Аудио 2)

„Книжевноста и формата“ (Видео и аудио 1Видео 2Аудио 2)

„Книжевноста и психоанализата“ (Аудио 1)

„Книжевност на англиски јазик“ (Аудио 1)

„Милтон“ (Видео 1Аудио 1Видео 2Материјали)

„Господар на прстените 1“ (Видео и аудио 1)

„Господар на прстените 2“ (Видео и аудио 1Видео и аудио 2)

„Господар на прстените 3“ (Видео и аудио 1Видео и аудио 2)

„Модерна поезија“ (Видео 1Материјали)

„Елизабетанска и јакобијанска драма без Шекспир“ (Аудио 1Аудио 2)

„Стариот англиски во употреба“ (Аудио 1)

„Оскар Вајлд“ (Аудио 1)

„Реставрацијата и поезијата од 18-от век“ (Аудио 1)

„Научна фантазија и политика“ (Аудио 1Аудио 2)

„Шекспир“ (Аудио 1Аудио 2)

„Шекспир: подоцни драми“ (Видео)

„Драмите на Шекспир“ (Аудио 1Аудио 2)

„Спенсер и Милтон“ (Аудио 1)

„Американска книжевност 2“ (Видео 1)

„Шекспировите драми“ (Аудио 1)

„Американскиот роман од 1945“ (Видео 1Аудио 1Видео 2Курс)

„Уметноста на живеењето“ (Видео 1)

„Епот“ (Аудио 1)

„Хобитот“ (Видео 1Аудио 1)

„Од Хомер до Милтон“ (Аудио 1)

„Умешноста во стихотворбите“ (Аудио 1)

„Толкин“ (Видео и аудио 1)

„Енеида на Вергилиј“ (Аудио 1)

„Животите и делата на 13 американски поети“ (Видео 1)

„Извори за пишување“ (Аудио 1)

Извор: Факултети