Бесплатни алатки за брзо и лесно креирање инфографици

Креирањето инфографици и визуелното прикажување на податоците станува се поинтересно, но и позастапено во модерниот свет. Creativebloq направи избор од најдобрите алатки кои се бесплатни, а значително ја олеснуваат визуелизацијата на податоците.

Единствен проблем е тоа што овие алатки помагаат во создавање брзи и едноставни инфографици, но се добар почеток за многумина што сакаат да експериментираат. За посложените креации сепак е потребен Photoshop.

1. Vizualize

infographics
Oвој генератор би можел да биде почеток на тоа како секое резиме ќе се портретира во иднина. 

2. Google Developers

infographics 
Вистинските податоци многу лесно се прикажуваат со Google Developers. 

 

3. Easel.ly

 Easel.ly 
Easel.ly нуди голем број бесплатни  примери кои ја олеснуваат работата за почетниците.

 

4. Piktochart

 Picktochart 
Piktochart’s  е алатка со која многу лесно може да се модифицираат колор-шеми и фонтови. 

 

5. Infogr.am

 Infogr.am
Прикажувањето на податоците се овозможува благодарение на Excel табели.

 

6. Visual.ly

 Visual.ly
Visual.ly е две во едно – и заедница и алатка за тие што креираат инфографици.

 

7. InFoto Free

 Infoto Free
Со оваа алатка се создаваат инфографици базирани врз „фото навиките“ на корисниците

 

8. Venngage

infographic tools
Venngage претставува една од наједноставните алатки за визуелизирање податоци, одлична за почетници.

 

9. Dipity

infographic tools
Оваа алатка сепак треба да се надгради за тие што сакаат индивидуално корисничко брендирање.

 

10. Get About

 Ова е бесплатна Windows апликација што овозможува следење на употребата на социјалните медиуми и создавање инфографици од овие активности, пишува Creativebloq.