Бесплатен камп за средношколци: „Американско лето во Македонија“

Американските катчиња Македонија (American Corner) во соработка Aмбасадата на САД во Скопје организираат летен камп  “Американско лето во Македонија”, кој ќе се одржи во хотелот „Бисер“ во Струга од 24 до 28 јуни 2013. Учеството е бесплатно за учесници од 16 до 18 години.

Тринаесет волонтери од САД ќе работат на програмата и со учесниците,  меѓусебно приближувајќи ги  двете култури и културни вредности. Во процесот на пријавување, кандидатите треба да го одберат она „Американско катче“ кое е најблиску до нивниот град, што ќе го олесни процесот на интервју, селекција и патување до Струга.

Повеќе информации на: http://americancornersmacedonia.blogspot.com/2013/06/american-corners-macedonia-summer-camp.html