Баба Рада во прашањата од задолжителното екстерно тестирање

Седмооделенците кои ќе го полагаат предметот биологија на задолжителното екстерно тестирање, ќе биде пожелно да знаат која е баба Рада бидејќи ќе треба да одговорат „Кој дел од растението баба Рада треба да го набере за да направи чај од камилица?“.

Инаку баба Рада е билкарка што води емисија на една од македонските национални телевизии и им дава совети на гледачите кои билки какви болести лекуваат. Бонус – и по некоја печатна грешка во задолжителните прашања.

баба Рада

Извор: Prasanjaeksterno/off.net