Астросфера С01Е10 – Сонце, сончева активност и затемнување

Astrosfera E10 by Radio Mof on Mixcloud