Астросфера С01Е06 – Поларна Светлина (Aurora Borealis)

Astrosfera E6 by Radio Mof on Mixcloud

Во оваа епизода на Астросфера, тема е Поларната светлина, Аурора Бореалис. Што е поларна светлина, како и каде настанува, и како да се набљудува.