Астросфера С01Е04 – Месечина

Astrosfera Е4 by Radio Mof on Mixcloud

Во оваа емисија на Астросефера тема на разговор е Месечината. Во следната епизода очекувајте го продолжението, во кое ќе зборуваме за мисиите Аполо и Луна.