Астосфер С01Е08 – Планетата Марс

Astrosfera E8 by Radio Mof on Mixcloud

Во оваа епизода на Астросфера, тема на разговор е планетата Марс.