[Видео] Андреевски: Казни за да не фрламе ѓубре

Ликовниот уметник Сергеј Андреевски во новиот влог на Институтот за комуникациски студии вели дека сѐ уште има шанса да ја зачуваме Македонија како земја која ќе биде чиста, убава, без отпад. Апелира дека секој од нас може да стори нешто: доволно е да собереме барем по еден отпадок што ќе нѐ пресретне на улица. Реномираниот уметник исто така вели дека мошне ефикасни резултати за заштита на животната средина се – казните.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии