Албански еко-организации поднесоа тужба против четири хидроцентрали

Албанската организација „ЕкоАлбанија“ заедно со 28 жители на селото Братај и Здружението „Импетус“ до Управниот суд во Тирана ја поднесе тужбата против четири хидроцентрали планирани на реката Шушица: Братај, Ѓорм, Кота и Драшовица.

„Планираната хидроенергетска мрежа оди против одржливиот развој на областа“, велат од „ЕкоАлбанија“.

Тие посочувааат дека договорот потпишан во септември 2017 година предвидува изградба на таква мрежа со инсталирана моќност од околу 15 Mw, за која сметаат е минимален придонесувач за националните енергетски потреби.

„ЕкоАлбанија“ во декември 2021 година испрати до одговорните институции научен извештај во врска со тековните, долгорочни влијанија врз животната средина, еколошката деградација на реката Шушица и кумулативните ефекти од хидроелектраните во долниот тек на реката.

„Шушица е една од најважните притоки на реката Вјоса, која носи високи природни и културни вредности. Само во брзата проценка на биодиверзитетот спроведена од групата научници за Вјоса, откриени се три нови видови животни – некои нови за Албанија, но и такви што се во Црвената листа на загрозени видови, кои ќе бидат директно загрозени со изградбата на овие хидроцентрали“, соопштуваат од еко-организацијата.