Ако знаеш, укажи – повик за средношколци за изработка на цртежи

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) распиша јавен повик за изработка на цртежи, на кој може да учествуваат сите средношколци.

Целта на овој повик е да се поттикнат младите да ги искажат своите погледи на оваа тема, преку изработка на визуелни пораки, графики и кратки стрип приказни.

Преку јавниот повик ДКСК има цел на креативен начин да придонесе за разбирање, прифаќање и поддршка на заштитеното укажување, а воедно и да придонесе за поголемо почитување на чесноста и искреноста, како највисоки придобивки во општеството.

На тој начин, велат од ДКСК, и младата популација ќе се вклучи во процесот на информирање и едукација на јавноста за укажувачите, како модел во општеството, како и за важноста на нивната заштита.

Заштитата на укажувачите во општеството е основа за поголем интегритет на институциите и јакнење на основните демократски вредности. Укажувачите се симбол на одбраната на јавниот, наспроти личниот интерес и имаат многу важна улога во борбата против корупцијата и судирот на интересите.

За да се создадат услови за нивна поголема заштита, неопходна е поголема едукација и информираност на целокупната јавност за заштитеното пријавување на корупција и судир на интереси.

Наградите за најдобрите визуелни пораки ќе бидат доделени на 9 декември 2021 година, на Меѓународниот ден посветен на борбата против корупцијата и судирот на интереси.

Сите заинтересирани средношколци можат да ги испратат своите креации на следниот ЛИНК. Најдобрите дела ќе добијат сертификат и стручна литература од областа на графичкото цртање.

Повикот е дел од кампањата за заштита на укажувачите на ДКСК во рамки на ИПА II Проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација на Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија.