Акција за чистење во село Богомила

По повод Денот на планетата Земја, организацијата „Еко Логик“ иницира акција за чистење „Ден потоа – за чиста Богомила“.

Во акцијата на 23 април ќе бидат вклучени децата од основнтоо училиште „Петар Поп Арсов“ од Богомила, претставници на локалната заедница, како и волонтерки од организацијата ВЦС, инаку редовни партнери во разни иницијативи на „Еко Логик“. 

Почетокот на акцијата е во 10 часот пред Дом за младинци и пензионери Село Богомила.