Иванов аболира политичари – партиите и странците негодуваат, граѓаните протестираат

 • Граѓани и активисти излегоа на протест, од СДСМ побараа оставка од Ѓорѓе Иванов, од ВМРО ДПМНЕ пак соопштија дека се фрапирани од претседателската одлука, Амбасадата на САД пак изрази загриженост. Не стивнуваат реакциите по прес конференцијата која доцна попладнево ја одржа македонскиот претседател, а на која соопшти дека самостојно донел одлука да потпише аболиција за сите политичари против кои се води истрага, независно дали се од власта или опозицијата. Одлуката, со која се прекинуваат сите кривични постапки против политичари, а кои се поврзани со политичката криза и аферата прислушување, според Иванов треба да стапи веднаш во сила.

  За лидерот на СДСМ, Зоран Заев, ова е државен удар на, како што рече, криминалната банда на Груевски која се обидува да се спаси од криминалот што го направи.

  „Од денес нема правна држава, го погазија Уставот, го погребаа Договорот од Пржино, нема да дозволиме целосно рушење на државата. Иванов веднаш да поднесе оставка, ако тоа не го направи ја доведува државата во фаза на експлозија. Судските процеси мора да продолжат и да има правна разрешница“, побара Заев кој додаде дека не сака да биде аболициран и дека не ја прифаќа оваа одлука.

  Од ВМРО-ДПМНЕ пак преку соопштение информираа дека биле фрапирани од одлуката на Горѓе Иванов, бидејќи е потребно да одговараат оние што ја предизвикаа политичката криза.

  „ВМРО ДПМНЕ не се сомнева дека Претседателот Иванов секогаш имал чесни и добри намери и постапки, водејќи се од националните и државни интереси и идејата за национално помирување и единство, кое сметаме дека е секогаш потребно. Сепак во конкретниов случај би сакале да изразиме силно несогласување со оваа негова постапка. Сметаме дека со овој потег, се оневозможува нашата воља и напор да се разобличат сите конструкции, лаги и манипулации, кои ни беа наметнувани и беа насочени кон нас како дел на едно однапред смислено сценарио“, се вели во соопштението на ВМРО ДПМНЕ.

  Реакции од странските претставници

  Експресни реакции стигнаа и од странските претставници во земјава.

  „Изјавата на македонскиот претседател покренува сериозна загриженост околу заложбата на Македонија за владеење на правото“, соопшти американската амбасада во Скопје по најавата на Ѓорге Иванов дека донел одлука за прекин на сите кривични постапки што се водат против политичари во земјата.

  Британскиот амбасадор во Македонија, Чарлс Гарет пак преку Фејсбук посочи дека ако одлуката да се аболираат политичарите се однесува на истрагите околу сомненијата содржани во прислушуваните разговори, тогаш тоа е предмет на сериозна загриженост.

  „Целосната истрага на овие сомненија, и соодветен законски процес, се клучни елементи на договорот од Пржино. Како такви тие се централни на секое трајно решение на актуелната политичка криза“, смета амбасадорот Гарет.

  Еврокомесарот Јоханес Хан пак преку Твитер истакна дека изјавата на претседателот сите да бидат помилувани, е нешто што според неговите сфаќања не е прифатливо и не е во согласност со владеењето на правото.

  „Со оглед на овој развој, имам сериозни сомненија дали се се уште можни кредибилни избори“, напиша еврокомесарот Хан.

  Граѓански протест пред народната канцеларија на Иванов

  По пресот на Иванов, преку социјалните мрежи спонтано започна да се организира протест против одлуката за аболиција. Граѓаните се собраа пред канцеларијата на Специјалното јавно обвининителство, давајќи поддршка за неговата работа, по што се упатија кон Народната канцеларија на претседателот Иванов во центарот на Скопје, но и кон штабот на ВМРО ДПМНЕ, за да го изразат својот револт од одлуката за аболиција.

  Со извици „Оставка“, „Убијци“, „Апаши“, „Нема правда , нема мир“, но и мавајќи со јајца и по некој камен кон Народната канцеларијата, демонстрантите побараа правда и оставка од Иванов.

  „Денешната одлука на Иванов стави крај на Пржинскиот договор и крај на надежта за правда и решавање на политичката криза. Кога правдата е загушена, улиците не смеат да бидат мирни!“, порачаа излезените граѓани.

 • Ivanov fal politikanë – partitë dhe të huajt të revoltuar, qytetarët protestojnë

  Qytetarë dhe aktivistë dolën në protestë , nga LSDM-ja kërkuan dorëheqje nga Gjorgje Ivanov, nga VMRO DPMNE, nga ana tjetër deklaruan se janë shtangur nga vendimi i presidentit , Ambasada e SHBA-ve shprehu shqetësimin e saj.  Nuk pushojnë reagimet pas pres konferencës,  të cilën e mbajti pasditen e sotme presidenti, gjatë së cilës njoftoi se në mënyrë të pavarur ka marrë vendim të nënshkruajë abolicionin (të falë) për të gjithë politikanët kundër të cilëve janë ngritur hetime, pavarësisht nëse janë politikanë të qeverisë aktuale ose të opozitës.  Vendimi, me të cilin ndërpriten të gjitha procedurat penale kundër të gjithë politikanëve, ndërsa të cilët lidhen me krizën politike dhe aferën e përgjimeve, sipas Ivanovit duhet të hyjë në fuqi menjëherë.

  Për liderin e LSDM-së, Zoran Zaev, ky paraqet grushtet, të siç tha,  bandës kriminele të Nikolla Gruevskit, i cili përpiqet të shpëtojë nga krimi që e ka kryer.

  “Prej sot, nuk ka shtet juridik, e shkelën Kushtetutën, e varrosën Marrëveshjen e Përzhinos, nuk do të lejojmë rrënimin e plotë të shtetit. Ivanovi menjëherë të japë dorëheqje, nëse nuk e bën këtë, shtetin e çon drejt fazës së eksplodimit.  Proceset gjyqësore duhet të vazhdojnë dhe të ketë epilog juridik”, kërkoi Zaev i cili shtoi se nuk dëshiron të falet dhe se nuk e pranon këtë vendim.

  Nga VMRO – DPMNE, përmes njoftimit, informuan se qenkan shtangur nga vendimi i Gjorgje Ivanov, për shkak se duhet të përgjigjen ata që kanë shkaktuar krizën politike.

  “VMRO – DPMNE, nuk dyshon se Presidenti Ivanov, çdo herë ka pasur qëllime të ndershme dhe të mira  dhe ka ndërmarrë veprime po të këtilla, duke u udhëhequr nga interesat nacionale dhe shtetërore dhe ideja për pajtim nacional dhe unitet, për të cilat konsiderojmë se çdo herë janë të nevojshme.  Megjithatë, në rastin konkret duam të shprehim mos pajtimin tonë të fuqishëm me këtë veprim të tijin. Konsiderojmë se me këtë veprim, pa mundësohet vullneti jonë dhe përpjekjet tona të zbulohen të gjitha konstruksionet, gënjeshtrat dhe manipulimet, të cilat na u imponuan dhe ishin drejtuar kah ne, si pjesë e një skenari të paramenduar paraprakisht”, thuhet në njoftimin të VMRO – DPMNE-së.

  Reagimet e përfaqësuesve të huaj

  Reagime të menjëhershme arritën edhe nga përfaqësuesit e huaj në shtet.

  “Deklarata e presidentit maqedonas, ngre shqetësim serioz rreth angazhimit të Maqedonisë për sundimin e së drejtës”, deklaroi ambasadori amerikan në Shkup, pas njoftimit të Gjorgje Ivanov se ka marrë vendim për ndërprerjen e të gjitha procedurave penale që janë ngritur kundër politikanëve në shtet.

  Ambasadori britanik në Maqedoni, Çarls Garet nëpërmjet Facebook sugjeroi se nëse vendimi të falen politikanët vlen për hetimet rreth dyshimeve që janë pjesë e bisedave të përgjuara, atëherë ky parqet shqetësim serioz.

  “Hetim i plotë në lidhje me këto dyshime dhe proces ligjor përkatës, janë elementët kryesor të marrëveshjes së Përzhinos. Si të tilla, ato janë qendrore për çdo zgjidhje të përhershme të krizës aktuale politike”, konsideron ambasadori Garet.

  Euro komisari  Johanes Han, nëpërmjet Twitter, theksoi se deklarata e presidentit të gjithë të falen, është diçka që sipas pikëpamjeve të tij nuk është e pranueshme dhe nuk është në pajtim me sundimin e të drejtës.

  “Duke pasur parasysh këto zhvillime, kemi dyshime serioze nëse ende janë të mundshme zgjedhje kredibile”, shkroi euro komisari Han.

  Protestë qytetare para Zyrës Popullore të Ivanovit

  Pas pres konferencës të Ivanov, nëpërmjet rrjeteve sociale në mënyrë spontane filloi të organizohet protestë kundër vendimit për faljen e të gjithë politikanëve. Qytetarët u mblodhën para Zyrës së Prokurorisë Publike Speciale, duke i dhënë mbështetje për punën e saj, pas çka u drejtuan kah Zyra Popullore e Presidentit Ivanov ne qendër të Shkupit, por edhe nga shtabi i VMRO- DPMNE-së, për të shprehur revoltën e tyre ndaj vendimit për faljen e politikanëve.

  Me ovacionet “Dorëheqje”, “Vrasës”, “Apashë”, “Nuk ka drejtësi, nuk ka paqe”, por edhe duke hedhur vezë dhe nga ndonjë gur në drejtim të Zyrës Popullore, demonstruesit kërkuan drejtësi dhe dorëheqjen e Ivanovit.

  “Vendimi i sotëm i Ivanovit, i vuri fund marrëveshjes së Përzhinos dhe fund shpresës për drejtësi dhe zgjidhjen e krizës politike.  Kur drejtësia ngulfatet, rrugët nuk guxon të jenë të qeta!, thanë qytetarët.