[Видео] Блокадата привршува, претставниците на СПУКМ избегаа, резултатите непознати

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Студентите полека се разодуваат, додека претставниците на Студентскиот парламент на УКИМ кои беа заглавени во зградата искористија момент за да избегаат преку задниот дел од студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“, но без гласачките кутии, јавува репортерот на Радио МОФ. Меѓу оние кои избегале, е и сегашниот претседател на СПУКМ со истечен мандат Кирил Спировски.

  Информацијата дека претставници на Парламентот ја напуштиле зградата, за Радио МОФ ја потврдија домарот на студентскиот дом и еден од полицајците. Додека претставниците на Парламентот бегаа, од другата страна студентите уште еднаш се судрија со полицијата.

  Сепак, останува прашањето кој победи на денешните избори за нов претседател на СПУКМ, за кои Студентски пленум уште од самиот почеток тврдеше дека се нелигитимни и нелегални.

  Повеќе од шест часа, студентите го блокираа влезот барајќи одговорност од Студентскиот парламент за нерегуларностите при изборниот процес. Тие му поставија ултиматум на Спировски да ги поништи изборите, или во спротивност нема да се откажат од блокадата и бојкотот. Тие во изјава за медиуми соопштија дека за нив овие избори се ништовни и не треба да се земат предвид.

  [ВИДЕО] СТУДЕНТСКИ ПЛЕНУМ: ИЗБОРИТЕ СЕ НИШТОВНИ, УКРАДЕНИ СЕ ГЛАСАЧКИ КУТИИ

  На вечерашната блокада пред СПУКМ, тие добија поддршка и од неформалните движења Протестирам и Шарена револуција.

  Изборите се одвиваа претежно мирно, со повремени расправии помеѓу претставници на Студентскиот пленум и Парламентот. Тензијата настана кога гласачките места мораа да се затворат, па на Правниот факултет се појави група на луѓе, за кои Пленумот смета дека не се студенти, и насилно ги одзедоа кутиите, носејќи ги во канцелариите на СПУКМ.

  [ВИДЕО] ВО ТЕНЗИЧНА АТМОСФЕРА ПОМИНА ЗАТВОРАЊЕТО НА ГЛАСАЧКИТЕ МЕСТА НА УКИМ

  Во видеото, кое стигна до редакцијата на Радио МОФ, се прикажани членови на СПУКМ како со трчање носат дел од кутиите во Здравствениот дом, кој е во склоп на студентскиот дом „Кузман Јосифовски-Питу“.

  [ВИДЕО] „ОТВОРЕТЕ ЈА ВРАТАТА, УКРАДОВТЕ КУТИИ“ – НЕМИРИ ПРЕД СЕДИШТЕТО НА СПУКМ

  Студентскиот пленум повика и полиција поради насилство и рушење на јавен ред и мир, која по неколку минути разговор со претставници на СПУКМ, без присуство на медиуми, излезе и кусо одговори дека нема надлежност да се меша во случајот.

  Пленумци забележаа бројни недоследности како, од недостиг на параван за анонимно гласање, печат на кој пишува 2015, до немање сериски броеви на изборните ливчиња. Гласањето се одвиваше на сите 24 факултети, а заврши во 16 часот.

  [ВИДЕО] СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ НА УКИМ: СЛАБА ИЗЛЕЗЕНОСТ И БЕЗ ПАРАВАНИ НА ГЛАСАЧКИ МЕСТА

  Објаснувањето на Спировски за причината поради која имаше недостиг на паравани на речиси сите факултети беше дека Државната изборна комисија не им ги доставила, иако имало доставено официјално барање.

  [ВИДЕО] КИРИЛ СПИРОВСКИ: ДИК НЕ НИ ДОСТАВИ ДОВОЛНО ПАРАВАНИ

  Добре Јанчев од ДИК, пак, за Радио МОФ изјави дека тие не се надлежни да ги снабдат СПУКМ со изборни материјали, но им дозволиле да позајмат 24 гласачки кутии, додека паравани не биле во можност да им понудат, бидејќи немале.

  ДИК: НИЕ НЕ СМЕ ФАБРИКА, НИТУ МАГАЦИН, ПАРАВАНИ ИМАМЕ ЗА НАШИ ПОТРЕБИ

  Речиси 45 000 студенти имаа право денеска да го дадат својот глас за еден од двајцата кандидати, Стефан Василевски од Мединскиот факултет, кој ја има поддршката од шест матични студентски парламенти и Давор Поповски, студент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНKИ), зад кого застанаа седум матични студентски парламенти. Сепак, факултетските аули беа речиси празни.

  Има ли победник на овие избори и дали тие ќе бидат важечки, ќе се знае во наредните денови.

 • [VIDEO] BLLOKIMI PËRFUNDON, PËRFAQËSUESIT E PSUKM  U LARGUAN, REZULTATET NUK DIHEN

  Studentët dale ngadalë po shpërndahen, ndërsa përfaqësuesit e Parlamentit Studentor të UKM të cilët ishin të bllokuar në ndërtesë e shfrytëzuan momentin të largohen nga pjesa e pasme e konviktit studentor “KuzmanJosifovskiPitu”, por pa kutitë e votimit, lajmëron reporteri i Radio MOF. Në mesin e atyre që janë larguar  është edhe kryetari aktual i PSUKM me mandat të skaduar KirillSpirovski.

  Informatën në lidhje me atë se përfaqësues të Parlamentit janë larguar nga ndërtesa,  për Radio MOF e konfirmoi roja i konviktit studentor dhe një nga policët. Në kohën kur përfaqësuesit e Parlamentit largoheshin, nga ana tjetër studentët edhe një herë u konfrontuan me policinë.

  Megjithatë, ngel të rijë pezull pyetja kush fitoi në zgjedhjet e sotme për kryetar të ri të PSUKM, për të cilat, Plenumi Studentor që nga fillimi pohonte se janë jo legjitime dhe jo legale.

  Më tepër se gjashtë orë, studentët e bllokuan hyrjen duke kërkuar përgjegjësi nga Parlamenti Studentor për pa rregullsitë gjatë procesit zgjedhor. Ata i vendosën ultimatum Spirovskit, të anulojë  zgjedhjet ose në të kundërt nuk do të heqin dorë nga bllokimet dhe bojkoti. Ata gjatë deklaratës së tyre njoftuan se për studentët këto zgjedhje janë të pa vlefshme dhe nuk duhet të merren parasysh.

  Gjatë bllokimit të sotëm para PSUKM ata morën mbështetjen edhe nga lëvizja jo formale Protestoj dhe Revolucioni Laraman.

  Zgjedhjet u zhvilluan kryesisht në atmosferë të qetë kohë pas kohe me argumentime ndërmjet përfaqësuesve të Plenumit Studentor dhe Parlamentit. Tensioni u shkaktua kur vendet e votimit duhej të mbylleshin dhe në Fakultetin Juridik u paraqitën një grup njerëzish për të cilët Plenumi konsideron se nuk janë studentë dhe me forcë i morën kutitë, duke i çuar në zyrat e PSUKM.

  Ne videon, e cila arriti në redaksinë e Radio MOF, shfaqen anëtarë të PSUKM se si duke nxituar një pjesë të kutive i çojnë në Entin Shëndetësor i cili është pjesë e konviktit studentor “KuzmanJosifovski – Pitu”.

  Plenumi Studentor thirri edhe policinë për shkak të dhunës dhe cenimit të rendit dhe paqes publike, e cila pas disa minuta bisedë me përfaqësuesit e PSUKM, pa prezencën e mediave, dolën dhe shkurtë u përgjigjën se nuk kanë kompetencë të përzihen në këtë rast.

  Anëtarët e Plenumit vërejtën parregullsi duke filluar nga mungesa e paravanëve për votim anonim, vula në të cilën është shënuar data 2015, deri te mungesa e numrave në fletët për votim. Votimi u zhvillua në të gjitha 24 fakultetet dhe përfundoi në ora 16.

  Sqarimi i Spasovskit në lidhje me shkakun pse kishte mungesë të paravanëve në pothuajse të gjitha fakultet, ishte se Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk jua kishte siguruar edhe pse kanë dërguar kërkesë zyrtare.

  DobreJançev nga KSHZ-ja, nga ana tjetër, për Radio MOF, deklaroi se ata nuk janë kompetent PSUKM ta furnizojnë me material zgjedhor, por ju kanë lejuar të huazojnë 24 kuti votimi, ndërsa nuk kanë pasur mundësi tu sigurojnë paravanë, sepse nuk kanë pasur.

  Pothuajse 45 000 studentë kishin të drejtë, sot, të japin votën e tyre për njërin nga kandidatët, Stefan Vasilevski nga Fakulteti i Mjekësisë, i cili gëzon mbështetjen e gjashtë Parlamenteve Studentore Amë dhe DavorPopovski, student i Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike (FINKI), në përkrahje të të cilit qëndruan shtatë Parlamente Studentore Amë. Megjithatë, sallat e fakulteteve ishin pothuajse të zbrazëta.

  Vallë ka fitues nga mbajtja e këtyre zgjedhjeve dhe nëse ato do të shpallen të vlefshme do të dihet ditët në vijim.