Under Skopje’s Ground

Under Skopje’s Ground е емисија којашто обработува најразлични теми од скопското културно секојдневие, музика, филм, театар, литература, ликовна уметност. Информации за сите претстојни настани, промовирање на нови, млади музички состави со гостувања во емисијата, презентирање на нова, свежа музика. Навраќање кон алтернативната сцена во Скопје и пошироко. Едукативни рубрики, историјат на музика, час по музичка душа и сл

Секој втор вторник од 20 часот.