Резултати: Новиот прозен (женски) книжевен бран: жената и градот