Стипендии за специјалистички и мастер студии на Универзитетот ФОН

Универзитетот ФОН како општествено одговорна институција и оваа година ја спроведува кампањата за стипендирање на втор циклус на студии односно специјалистички и мастер студии.

Кампања за стипендирање за специјалистички и мастер студии на Универзитетот ФОН

Право на аплицирање имаат постоечки студенти и професионалци кои се веќе вработени.

Стипендиите се поделени во следниве категории:

Целосна стипендија

Стипендија од 1500 евра

Стипендија од 1000 евра

Стипендија од 750 евра

Стипендија од 500 евра

Аплицирањето за стипендија се врши на следниов линк: http://fon.edu.mk/novost.aspx?ln=mk&cid=240 ​.