„Sampulator“ – нова интернет страница за создавање на музика

Sampulator е нова веб страница наменета за создавање на музика низ забавен и едноставен процес. Страницата користи HTML5 наместо Flash, така што не е потребно да се инсталира посебен „плагин“, а тастатурата ја претвора во низа од „семплери“ кои можат да се користат за создавање на музичкиот микс.

Секој ред од тастатурата претставува различен тип на инструмент, а крајниот производ може и да се снима. Создадениот микс може да се сочува и да се сподели со логирање на Твитер.

Музиката која се создава со оваа интернет алатка може да биде комплексна и да звучи професионално. Алатката ја направил програмерот Steven Doyle, кој изјави дека инструментите што се користат тој самиот ги снимил.