Повик за учество во проект за зајакнување на млади лица со попреченост преку обуки за ИТ вештини

Фондацијата iVote распишa повик за учесници во проектот „Зајакнување на млади лица со попреченост преку обуки и поддршка на ИТ вештини“, финансиран од УСАИД.

Учеството во проектот опфаќа :
– следење на онлајн обуки од областите: „меки“ вештини, како и обуки за стекнување на бизнис и ИТ вештини;
– дел од учесниците ќе добијат можност за обука во компанија;
– дел од учесниците ќе бидат поддржани да добијат работа.

Работниот јазик на обуките ќе биде македонски и албански за обуките кои се од областа на „меки“ вештини и бизнис вештини и англиски јазик за обуките од областа на ИТ вештини.

Условите за учество се следните:

– Возраст од 15 до 35 години
– Завршено најмалку средно образование (редовно или посебно училиште). Лица кои се ученици во средно училиште можат да се пријават на повикот
– Основни познавања на англиски или друг странски јазик
– Основни компјутерски вештини
– Интерес за развој на ИТ вештини

Краен рок за пријавување е 30.11.2016 година преку онлајн апликацијата достапна на следниот линк.