Multi via Radio

Мулти виа радио е емисија во кoja заедно со нејзиниот домаќин Бујар Саити низ разговор и музика ќе научиме повеќе за младите, за различните, сличните и ќе го прошириме нашиот хоризонт на можности. Инспирацијата за емисијата доаѓа токму од тоа дека секој од нас потекнува од негде и од некој, но секој од нас е посебна единка која се развива зависно од околностите кои го опкружуваат.

Овде ќе се дискутира за сите предизвици на младиот човек а ќе слушнете и за прекрасниот микс на различни култури кои не опкружуваат во секојдневието.

Емисија започнува со емитување на 10 јуни во 19:00 часот.

Мулти виа радио е активност на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, во партнерска соработка со Младински образовен форум.

Multi via Radio është emision në të cilin së bashku me nikoqirin e saj Bujar Saiti përmes bisedave dhe muzikës do të mësojmë më shumë për të rinjtë, për diversitetet, ngjashmëritë dhe do ta zgjerojmë horizontin tonë të mundësive. Inspirimi për emision vjen pikërisht nga fakti se gjithsecili prej nesh vjen prej diku dhe nga dikush, por gjithsecili prej nesh është individ i veçantë i cili zhvillohet varësisht rrethanave të cilat e rrethojnë.

Këtu do të diskutohet për të gjitha sfidat e një të riu ndërsa do të dëgjoni edhe për miksin e shkëlqyer të kulturave të ndryshme të cilat na rrethojnë në përditshmëri.

Emisioni do të fillojë të emitohet më 10 qershor në orën 19:00.

Multi via Radio është aktivitet i Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim, në bashkëpunim me organizatën partnere Forumi Rinor për Arsim.

Multi via Radio is a new program hosted by Bujar Saiti about the challenges faced by young people and the amazing mix of cultures that surround us. Through a combination of discussion and music, we’ll explore the notions of our individual origins, cultural traditions (both shared and distinct), personal experiences, and the complex way they combine to shape our lives.

The program will airon Wednesdays at 19:00 starting June 10.

Multi via Radio is an activity of the USAID Project for Interethnic Integration in Education, in partnership with the Youth Education Forum.

Multi Via Radio E1 by Radio Mof on Mixcloud

Multi Via Radio E2 by Radio Mof on Mixcloud

Multi Via Radio E3 by Radio Mof on Mixcloud

Multi Via Radio E4 by Radio Mof on Mixcloud