МОН повика на вклучување во подготовка на новите наставни програми и ревидирање на постојните

Министерството за образование и наука (МОН) ги повикува сите заинтересирани, засегнати чинители и особено стручната јавност да дадат свои сугестии за менување на постојните наставни програми и за изработка на нови.

Од Министерството очекуваат конструктивни и ефективни сугестии, за кои велат дека се важни патокази во заедничката заложба за подобрување на квалитетот на образованието.

„Унапредувањето на содржините на наставните програми е процес во кој е повикан да се вклучи секој родител, наставник, стручна и научна јавност, затоа што само со активно учество на засегнатите страни националниот образовен систем може да фати чекор со динамиката на 21 век“, велат од МОН.

Наставните програми во основно и средно образование може да се погледнат на следните линкови:

(за I, II, IV,  V,  VI, VII, VIII и IX одделение)

(за III одделение)

(за средно образование, општо-образовни предмети) 

(за средно стручно образование)

Сугестии, забелешки и коментари може да се испраќаат преку е-пошта kabinet@mon.gov.mk најдоцна до 28 февруари 2023 година.