Менсур Бојда учесник во нова њујоршка групна изложба „Inclusive Disjunction“

Македонскиот сликар Менсур Бојда е дел од „Inclusive Disjunction“ во Њујорк, која соединува пет уметници што своевремено беа колеги на белградската Академија за ликовни уметности.

Секој по својот пат, уметниците низ годините пристигнаа во Њујорк поради различни причини, а сега се обединети на групна изложба која го рефлектира домот, миграцијата и идентитетот.

Според Бојда, кој е и кураторот, името „Inclusive Disjunction“ (Инклузивна дисјункција) се однесува на операции по Логика.

„Слична операција е кога секој од уметниците зборува за нивното искуство на движење од Србија до Њујорк. Тие не само што треба да се прилагодат на јазикот и обичаите, туку и да ги преиспитуваат и реконтекстуализираат сопствените дела во нов дискурс. И покрај тоа, нивниот идентитет како уметник останува точен, дури и ако една од променливите, или градот, веќе не е дом“, пишува во најавата за изложбата, која беше отворена на 25 јули.