Македонија доби 104 препораки за прекршувањето на човековите права

Советот за човекови права на ОН го објави Универзалниот периодичен извештај за Македонија, во кој се наведуваат бројни препораки во врска со случаите на прекршувања на човековите права.

Македонија доби 104 препораки за прекршувањето на човековите права

Извештајот најмногу се фокусира на прашањата поврзани со спречување и заштита од дискриминација особено кога станува збор за ЛГБТ заедницата и родовата еднаквост. Понатаму добар дел од препораките се однесуваат на малцинските права, со фокус на правата на Ромите, како и на слободата на изразување.

Други области за кои Советот нотира препораки се наведуваат правата на децата, ратификација на меѓународните договори за човекови права, независност на судството, лошото постапување во затворите, правата на лицата со попреченост, трговија со луѓе и семејното насилство.

Надлежните институции во земјава имаат рок до јуни оваа година да ги разгледаат и да се произнесат во однос на препораките.

Целосниот извештај е достапен на следниот линк.

Извор: Aktiv.mk